Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Mirelnie
21:23

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

— Piotr C.
Reposted fromdusielecc dusielecc viaBulldozed Bulldozed
Mirelnie
21:09
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viaBulldozed Bulldozed
Mirelnie
21:09
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaBulldozed Bulldozed

June 28 2015

Mirelnie
19:58
6771 1715
Reposted fromPatriiis Patriiis viaBellona Bellona
19:56
1492 f91f
Mirelnie
19:56
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Mirelnie
19:47
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
Mirelnie
19:43

Idź mi panie w pizdu na ułańskie stepy
Miał być z Ciebie kozak, a jest z Ciebie kretyn! 
— SMKKPM z Olą
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
Mirelnie
19:33
5197 c390 500
Coben "Zachowaj spokój"  8
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
Mirelnie
19:32
5177 d4fd 500
Coben "Zachowaj spokój"  5
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
Mirelnie
19:32
5152 a400 500
Coben "Zachowaj spokój"  4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty

June 27 2015

17:09
Mirelnie
17:09
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachronologicznie chronologicznie

June 26 2015

Mirelnie
19:05
daj sobie pomóc mówili
nikt Cię nie skrzywdzi mówili
Mirelnie
19:01
nie umiem nawet ubrać w słowa co się z nami wczoraj stało
Mirelnie
19:00
gdy potrzebuję rady boję się powiedzieć co jest. 
gdy nic mi nie jest, gadam jak najęta o wszystkim
Mirelnie
18:50
Powiedź głowie, żeby nie myślała o nim. Powiedź oczom, żeby nie błądziły w szukaniu jego wzroku. Powiedź sercu, żeby nie czuło, żeby nie wariowało na jego widok. Uświadom wreszcie sobie, że ktoś inny daje mu szczęście, że obok innej kobiety się budzi i zasypia. Zrozum. I spróbuj zacząć żyć od nowa wymazując jego imię z duszy.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
Mirelnie
18:45
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viakomplikacja komplikacja
Mirelnie
18:45
8583 ef52
dlaczegoż mnie to śmieszy? ;)
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
Mirelnie
18:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl