Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

Mirelnie
19:09
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Mirelnie
19:09
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou viakomplikacja komplikacja
Mirelnie
19:04
Jeszcze w starym roku zniszczyłam sobie życie, a mogłam poczekać te 28h.

December 27 2017

Mirelnie
12:07

November 27 2017

Mirelnie
16:15
Nie staram się żyć, egzystuję. Jak mnie ktoś zaakceptuje w mojej egzystencji żyć znów zacznę.
Mirelnie
16:11
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Mirelnie
16:08
mieszkamy w jednym pokoju, a każda z nas nie chce pokazać drugiej jak świat nas boli. udajemy silne i wesołe. wchodzi nam to w nawyk, a rozmów coraz mniej.
Mirelnie
16:05
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Mirelnie
16:03
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viakinka kinka
Mirelnie
16:03
niby chcę kogoś, ale nie kogokolwiek.
nie musi to być on, ale nikt inny mi nie pasuje.
chciałabym oddać siebie, a jak już ktoś chce to uciekam i zamykam się jeszcze bardziej
Reposted bySenyiabezkonserwantowdissapointedbutnotsuprised
Mirelnie
16:02
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis viakinka kinka
Mirelnie
16:01
Mirelnie
16:01
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Mirelnie
16:00
niby mimochodem i przypadkiem mówisz mi, że nie wiesz czy już ją poznałeś a nawet jak poznałeś swoją miłość to nie dorośliście do siebie, mówisz że nie wiesz, a ja pękam coraz bardziej, bo to brzmi jak o mnie, jak o nas
Mirelnie
15:58
Mirelnie
15:58
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Mirelnie
15:57
brzmisz jakbyś żyła wyrzutami sumienia, jakbyś była wyrzutem sumienia.
— M.
Mirelnie
15:55
trzy pocałunki na krzyż i skradłeś mi serce
Mirelnie
15:53
Nadchodzi ten czas świąt i sylwestra.. samotnych chwil...
— tarczyn

November 16 2017

19:39
6701 a9dd
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaKisune Kisune
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl